Jak tra­fić?

Wypo­ży­czal­nia kaja­ków i pole namio­to­we “Pod Świer­ka­mi”

ul. Okręż­na 4,

83 – 262 Czar­na Woda,

tel.: +48 509 596 763