Orga­ni­za­cja spły­wu

Organizacja spływu Orga­ni­za­cja spły­wu Wdą lub innej impre­zy nad rze­ką, to pro­ste:

1. krok — Znajdź tele­fon

2. krok — Zasta­nów się ile osób i kie­dy ma pły­nąć

3. krok — Zadzwoń do nas 509 596 763

My zaj­mie­my się resz­tą, czy­li orga­ni­za­cją spły­wu Wdą lub inną rze­ką.

Zapra­sza­my.